Lenka Bortlíková

Průvodce životními změnami

 

Jsem průvodce životními změnami a podporuji své klienty na cestě za hledáním řešení svých témat, na cestě ke změně. Změna se může týkat pracovního i osobního života, protože oba tyto životy se vzájemně prolínají a ovlivňují. Kladu důraz na práci s motivací, vizemi a cíli, nabízím jiný úhel pohledu, pomáhám měnit návyky a poskytuji relevantní zpětnou vazbu, aby si klient mohl prožít radost z úspěchu a sebepoznání. Dodám klientovi energii, aby překážky proměnil ve výzvy a rozvinul svůj pracovní i osobní potenciál.

Výsledek naší spolupráce bude jasný, měřitelný, a povede nejen k lepším pracovním výsledkům, ale i ke zlepšení celkového života klienta. Začneme definováním jasného cíle – "Co potřebuji změnit", sestavíme plán realizace změny "Vím, jak to udělám" a krok po kroku budeme postupně změnu realizovat "Jsem hybatelem změny".

 

Rekvalifikace a osvědčení:         Certifikát 1      Certifikát 2

 

Více informací naleznete www.zivotnidraha.cz nebo na http://www.facebook.com/zivotnidraha